Uslovi saradnje sa Stellar nekretnine – izdavanje nepokretnosti

10 novembra, 2023

Ovaj  tekst je namjenjen svima koji žele da koriste usluge agencije Stellar nekretnine (u daljem tekstu: „agencija“ ) u svrhe izdavanja nepokretnosti i najbolje ga je pročitati preventivno kako bi svaka strana bila svjesna svojih i tuđih obaveza i odgovornosti.

U daljem tekstu izloženi su stavovi kojima se agencija vodi u poslovanju i koristi ih kao standard i ustaljenu praksu pri izdavanju nepokretnosti:

Agencija obavlja djelatnost pronalaženja Zakupca i Zakupodavca i dovodi ih u vezu. Zakupodavac sam odlučuje kome dozvoljava da koristi datu nepokretnost, i agencija nema pravo odluke.

Zakupodavac nije dužan da bilo koga, koga ne želi, primi kao Zakupca, pa je prema tome sva odgovornost po tom pitanju na Zakupodavcu.

Agencija predlaže ugovor koji može da definiše uslove zakupa i ostvari optimalan i ravnopravan dogovor između dvije strane. Zakupodavac i Zakupac nisu dužni da prihvate uslove u ugovoru i mogu samostalno kreirati drugi.

 Agencija se naplaćuje od Zakupodavca u visini jedne mjesečne kirije.

Ukoliko Zakupac odluči da ranije napusti nepokretnost ili raskine ugovor o zakupu, agencija nije dužna da vrati svoju proviizju, već za to služi depozit koji se čuva kod Zakupodavca.

Agencija ne garantuje za Zakupca. Sa  zaključenjem ugovora, svaka odgovornost i obaveza agencije prema obje ugovorne strane prestaje.

Agencija ne provjerava da li je Zakupac izmirio obaveze prema Zakupodavcu na vrijeme.

Agencija nema funkciju arbitra ukoliko dođe do neslaganja između dvije strane.

Svi mogući scenariji koji nastanu tokom zakupa su nepredvidivi i agencija nema nikakav uticaj na njih. Stoga agencija ne treba da snosi odgovornost za te situacije. Odnos je između Zakupodavca i Zakupca i analogno tome svaka strana je odgovorna u ugovorom predviđenoj mjeri.

Nakon usmenog dogovora:

Agencija obezbjeđuje ugovor.
Agencija obezbjeđuje tumača (ukoliko je potreban)
Agencija zakazuje potpisivanje ugovora kod Notara.
Agencija, na zahtjev, nudi besplatno savjetovanje i davanje stručnog mišljenja.

 „Čojstvo je braniti druge od sebe, a junaštvo sebe od drugoga“ – Marko Miljanov

Stellar nekretnine

Stellar nekretnine je posrednik pri prodaji i izdavanju nepokretnosti na teritoriji Crne Gore. Kod nas možete pronaći najrazličitiju ponudu rezidencijalnih i komercijalnih nepokretnosti. Živite na lokaciji koju ćete da volite, poslujte na lokacji koja Vas inspiriše!

Leave a Comment