Opšti pojmovi

Kapara je određena suma novca kojom zakupac garantuje da će u nekom narednom periodu uzeti stan u zajam, a da će zakupodavac baš njemu izdati stan. Služi kao osiguranje i jednoj i drugoj strani od eventualnih promena u izdavanju nekretnine. Ako zakupac odustane od iznajmljivanja stana, zakupodavac zadrzava kaparu, a ako zakupodavac odustane od izdavanja stana zakupcu se vraća dupla kapara.

Depozit je određena suma novca kojom se zakupodavac osigurava da će nekretnina biti vraćena u prvobitno stanje. U slučaju da se nakon izlaska zakupca stan vratio u prvobitno stanje zakupcu se vraća depozit, a u slučajevima kada stan nije vraćen u prvobitno stanje, zakupodavac ima pravo da zadrzi deo depozita ili ceo ako su potrebni veći radovi (ili nisu plaćeni računi). Često se u praksi događa da depozit ostaje zakupodavcu u slučaju izlaska zakupca pre ugovorenog roka zakupa

Vlasnička dokumenta su bitan deo prilikom potpisivanja ugovora o posredovanju. Vlasnik nekretnine time pokazuje da je stvarno vlasnik i da ne postoji mogućnost reizdavanja. Po zakonu o posredovanju, član 23 tacka 2 i 5, zakupodavac je dužan da dostavi posredniku na uvid originalna dokumenta i da mu dostavi fotokopije istih.

Vlasnička dokumenta su: vlasnički list, Kupoprodajni ugovor, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju, rešenje o nasleđivanju… Ali, tu ne spadaju na primer račun za struju i porez, jer ne sardže sve informacije kao vlasnički dokument. Svaki vlasnički dokument mora da sadrži 5 stvari:

1. Ime i prezime vlasnika ko je predmet ugovora o posredovanju
2. adresa nekretnine
3. katastarska parcela
4. katastarska opština
5. pečat overe (od strane opštine, suda, notara itd.)

Ovo je ugovor kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana, u ovom slučaju posrednika i nalogodavca (vlasnik stana i/ili zakupca).

Ugovor o posredovanju pored prava i obaveza posrednika i nalogodavca, naročito sadrži podatke o posredniku i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, nalogodavcu, vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su ugovorene.

Ugovorom o zakupu i zakupac i zakupodavac, kao ugovorne strane, regulišu svoja prava i obaveze vezane za nekretninu. U njemu se određuje vremenski period zakupa, visina kirije, visina depozita, obaveze obe strane i šta se radi u situacijama kada obaveze jedne ili druge strane nisu ispunjene.

Ugovor o zakupu je dvostran pravni posao (ugovor) kojim se jedna strana (zakupodavac) obavezuje da drugoj strani (zakupcu) preda na upotrebu određenu nepotrošnu stvar ili određeno imovinsko pravo, a zakupac se obavezuje da mi za to plaća naknadu i da mu po isteku ugovora tu istu stvar ili pravo vrati.

Ugovor o posredovanju pored prava i obaveza posrednika i nalogodavca, naročito sadrži podatke o posredniku i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, nalogodavcu, vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su ugovorene.

Pitanja u vezi kupovine nekretnine

Za kupovinu nekretnine putem Stellar Nekretnina, prvo se savjetujemo s našim stručnim agentima kako bismo razumjeli vaše potrebe i preferencije. Nakon toga, pomoći ćemo vam da pronađete nekretninu koja odgovara vašim zahtjevima. Kada se odlučite za nekretninu, pružit ćemo vam podršku kroz cijeli proces pregovaranja, potpisivanja ugovora i obavljanja administrativnih postupaka.

Naša ponuda obuhvaća različite vrste nekretnina, uključujući stanove, kuće, vile, poslovne prostore i zemljišta. Surađujemo s vlasnicima nekretnina i drugim agencijama kako bismo vam pružili širok izbor mogućnosti koje odgovaraju vašim potrebama i budžetu.

Da, Stellar Nekretnine pružaju usluge procjene nekretnina. Naš tim stručnih procjenitelja ima široko iskustvo u vrednovanju nekretnina, što vam omogućava da dobijete realnu procjenu vrijednosti vaše nekretnine pri prodaji ili kupovini.

Iako smo fokusirani na tržište Podgorice, Stellar Nekretnine pružaju usluge prodaje i kupovine nekretnina širom Crne Gore. Bez obzira na to gdje se nalazite u zemlji, možete se osloniti na nas za podršku u pronalaženju vaše idealne nekretnine.

Pitanja u vezi rentiranja nekretnine

Odgovor

Odgovor

Odgovor

Odgovor

Potrebna Vam je pomoć?

Naši agenti su uvijek spremni pomoći vam u vezi sa nekretninama.